28 Ocak 2012 Cumartesi

Vatanseverliğin KodlarıAile ve vatan bağları genlerimize kadar bizi tarif eder. genel ölçüler bizi büyük aile yapar. asırların rüzgarları yeni anlayışlar sürükleyip getirir ve inceden işleyip, katı anlayışımıza şekil verir. eğer bu büyük aile içindeki bireylerin tüm dini, milli ve cinsel kimlikleri bir arada kabul edilir ve söyledikleri kendince samimi doğrular saygı ile karşılanırsa, bu vatan mamur olur, insanları da mutlu olur.

Biraz daha iyi kavramak için bu kavramı çok daha sıradışı değerlendiren iki ayrı ve zıt fikrin duruşundan muvazene ve muhasebe ile orta yolun istikametini keşfedebiliriz.

Hiç bir selefi ile eşcinsellik tartışılmaz. çünkü akıl esas olan selefilikte herşeyi akla kurban etmeye meraklı adam size kastediverir.

Hiç bir şii ile eşcinsellik tartışılmaz. çünkü kalp esas olan şiilikte herşeyi duyguya kurban etmeye meraklı adam size kastediverir.

Akıl hadden geçse cinnet olur. kalp hadden geçse histeri olur. sünnet-i seniyye yolundan aşırılıkları ile ayrılan bu iki yolun doğuşları hak olsa da, şimdiki takipçileri bu sebeple dall kalmışlardır.

Evet istikamet ve orta yol olan sünnet-i seniyyeye tabi olmak bireyi de toplumu da hem aşırılıktan ve şiddetten kurtarır, hem insan hayatına kıymetini kazandırır... 

İnsan hayatına kıymet ise, akıl, kalp, sır, ruh, hayal vesair manevi cihazların hiç birini ihmal etmeyerek, kendine mahsus kemalata sevketmekle kazandırılır...

Ne acıdır ki, eşcinsel evladını öldürür. ardından da yasını tutar. o evladı kabul etmek gibi bir fedakarlığı kendi yapamaz, evladını hayattan, kendini ayıptan kurtardığını sanır.

Evladın, senin bedeninin devamı değil, ucu değil, apayrı bir bireydir. senin ona, onun da sana hukuku vardır.

Evlattan ebeveyne gidecek hürmettir, ebeveynden evlada gidecek merhamettir. "ele güne karşı" oynamak ancak üzüntü verir.

Şu "sureta vatanseverler" sanır ki,evladı tembel olduğundan vatan geridir.evladına doğruluğu öğretirken,onun doğrusuna saygıyı da sen öğren!

"Vatan-sever" olmanın şartı vatandaşın kendi doğrusuna saygı ile başlar. saygı duyabil ki vatan teali etsin! cümlesi gelip sana omuz olsun!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder